Trảm long Thái Bình loạn thế là tập 3 trong bộ Trảm long của tác giả Hồng Trần – một Hoa kiều. Tuy hiện tại ông sống ở Mỹ nhưng giới phong thủy Trung Quốc không ai là không biết ông – một truyền nhân dòng chính của một gia tộc phong thủy cổ xưa, đồng thời là đệ tử đời thứ 35 của Đạo giáo tại Trung Quốc.

Tác giả: Hồng Trần
NXB: Văn Học
Năm xuất bản: 2015-01-23
Dạng bìa: Bìa Mềm
Kích thước: 15 x 24cm
Khối lượng: 550 g


Giá bìa: 108.000VNĐ

Giá bán: 92.000 VNĐ

Đây là một câu chuyện kết hợp giữa 2 phong thái của phương Đông và Tây. Trong thời đại loạn lạc, giữa âm mưu của triều đình, mỗi vị phong thủy đại sư có một hướng lựa chọn riêng với mong muốn thiên hạ thái bình.
Trảm long 1 - Đại phong thủy sư
Đệ nhất kỳ thư về phong thủy trong thiên hạ, LONG QUYẾT đã thất lạc cả nghìn năm trước, nay lại thấp thoáng ẩn hiện trong nhân gian.

Tầm long quyết, tìm khắp long mạch trong thiên hạ.
Ngự long quyết, vận dụng long khí, xoay trời chuyển đất.
Trảm long quyết, cắt đứt long mạch, triệt tiêu long khí.