Giải pháp multibootrom và cài đặt server bootrom game

Bạn đang tự hỏi, mình có nên chọn cài đặt bootrom và game server ? Đơn giản là việc cài đặt mới, cập nhật server bootrom GAME chưa bao giờ đơn giản như thế. Tất cả chỉ làm một lần và sướng cả giàn.

Vậy các doanh nghiệp các máy Client cần lưu trữ dữ liệu thì sao? Bạn hoàn toàn yên tâm vì trong phần mềm có tích hợp chức năng tặng cho máy Client có cài đặt server 1 trữ lượng ổ cứng trên Sever để khách hàng có thể lưu trữ sử dụng như ổ cứng rời. Sau khi khởi động lại máy, dữ liệu vẫn nằm yên đó.

*Giải pháp multibootrom và cài đặt server game cho phòng net

Đây là hệ thống có 2 hoặc nhiều hơn server bootrom và game chạy song song và tự động cân bằng tải.
Ngoài các ưu điểm của hệ thống cài đặt server game: tiết kiệm điện, tiết kiệm chi phí đầu tư, bảo trì đơn giản hiệu quả…. thì hệ thống MULTI SERVER này còn có:

Tăng tính an toàn và ổn định cho tiệm.
Tăng tốc độ truy xuất của máy con từ máy Server.
Giảm tải cho từng Server, từ đó hệ thống họat động nhẹ nhàng và có tuổi thọ cao.
Tiệm nét có số lượng máy lớn không còn lo lắng về tốc độ và ổn định khi dùng giải pháp mạng không ổ cứng ( bootrom) + cài đặt server game.