Là [url=http://baovethanhtrung.com.vn/]dịch vụ bảo vệ vệ sỹ[/url] dành cho các Ngân hàng, tổ chức tín dụng cho vay tài chính, khi tài sản của khách hàng vay, tài sản hình thành từ vốn vay và tài sản của bên bảo lãnh dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.
Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng cho vay có bảo đảm bằng tài sản là việc cho vay vốn của tổ chức tín dụng mà theo đó nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay được cam kết bảo đảm thực hiện bằng tài sản cầm cố, thế chấp, tài sản hình thành từ vốn vay của khách hàng vay hoặc bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba.
Tài sản quản lý bao gồm: Nhà cửa, đất đai, máy móc, trang thiết bị, phương tiện, nguyên vật liệu,....
Với đội ngũ quản lý [url=http://baovethanhtrung.com.vn/]bảo vệ chuyên nghiệp[/url], có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ tài sản đảm bảo, tài sản của Quý khách hàng sẽ được đảm bảo an toàn!