Lô năm sinh(Nguyên kit)
Giá 2t600/lô

0967.9.5.1992
0967.8.5.1983
0967.02.1977
0967.1.4.1997
0967.3.8.1995
0967.9.3.1976


Lô sảnh 6789 (Nguyên kit)
Giá 1t500/lô

09.6789.3330
09.6789.7399
09.6789.8366
09.6789.9778