Cả lô giá 99k x 13s = 1280k
( giá lẻ bên cạnh )


tình trạng nguyên kít full time

0967.666.773 450k
0967.666.958 400k
0967.000.506 350k ( 0967.00.05.06 )
0967.222.156 350k
0967.000.350 200k
0967.222.965 350k
0967.444.026 200k
0967.666.854 350k
0967.444.727 350k
0967.000.285 200k
0967.555.216 350k
0967.000.409 200k ( 0967.00.04.09 )
0967.444.904 200k

Anh em nào có nhu cầu nhập liên hệ : 0942.987.978