Nhiều bạn không đủ kiên nhẫn tìm việc kế toán và đã chuyển sang các công việc khác liên quan hoặc không liên quan như thủ kho, thủ quỹ, lễ tân, bán hàng, nhân viên văn phòng, kinh doanh… Để biển ước mơ đang còn dang dở của bạn trở thành hiện thực, Khoá học kế toán tổng hợp trọn gói từ A - Z sẽ là "chiếc cầu nối ngắn nhất" tới sự thành công của các bạn trong ngành đầy tiềm năng và cơ hội phát triển này.

Ø ĐỐI TƯỢNG:
- Sinh viên, học sinh.
- Nhân viên kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm, có nhu cầu nâng cao vị trí, thu nhập trong doanh nghiệp.
Ø NỘI DUNG KHOÁ HỌC:
1. Hệ thống Lý tuyết khóa học kế toán tổng hợp

- Khái quát chung về chế độ, chính sách Kế toán và Thuế hiện nay.
- Cập nhật chính sách và chế độ mới nhất trong File “Văn bản pháp luật” gửi cho học viên.
- Tổng quan về kế toán (Khái niệm, nguyên tắc, công cụ kế toán …).
- Chứng từ kế toán (khái niệm, tính chất của chứng từ …).
- Chi phí kế toán, chi phí thuế …
- Sơ đồ kế toán tổng quát các hoạt động trong doanh nghiệp.
- Quy trình quản lý kho trong doanh nghiệp.
- Kế toán nhập xuất kho NVL, CCDC phục vụ sản xuất (Xây dựng định mức sản xuất và phương pháp tính giá xuất kho..).
- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (Các hình thức trả lương, Các khoản trích theo lương…).
- Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Kế toán các khoản thuế trong doanh nghiệp.
- Đưa ra một số tình huống xử lý về thuế, kế toán trong một số trường hợp đặc biệt.
2. Học cách lập tờ khai thuế

- Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào.
- Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra.
- Lập tờ khai thuế GTGT tháng.
- Lập điều chỉnh thuế GTGT tháng.
3. Học cách lập chứng từ kế toán

- Phân biệt chứng từ kế toán các khoản mua vào, bán ra, chi phí.
- Kế toán thanh toán với người mua, người bán nước ngoài, tỷ giá.
- Sử dụng phím tắt trong Excel hoặc thao tác sử dụng phần mềm kế toán.
- Quy trình ghi sổ kế toán, cách hạch toán chứng từ trên sổ kế toán.
- Nhập dữ liệu vào sổ kế toán.
4. Học cách lập bút toán cuối kỳ

- Hướng dẫn và lập các bút toán cuối kỳ.
- Hướng dẫn cách thức lấy dữ liệu từ các bảng biểu vào sổ kế toán và các thao tác nhanh trên bàn phím.
5. Học cách làm các loại báo cáo kế toán

- Lập bảng cân đối phát sinh (BCĐPS) tổng hợp, chi tiết năm.
- Kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của BCĐPS.
- Đối chiếu số liệu thuế GTGT, TNDN, môn bài…
- Đối chiếu hàng tồn kho.
- Đối chiếu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
- Đối chiếu TSCĐ, CCDC.
- Đối chiếu các khoản vay.
- Đối chiếu công nợ (Gồm công nợ phải thu, công nợ phải trả…).
- Đối chiếu tiền lương, các khoản trích theo lương.
- Đối chiếu doanh thu, chi phí.
- Kiểm tra tính hợp lý của bảng cân đối số phát sinh tài khoản.
6. Học cách xác định lỗ lãi của Doanh nghiệp

- In ấn sổ sách theo quy định của pháp luật về kế toán.
- Ghi sổ kế toán theo tất cả các hình thức.
7. Học cách lập báo cáo tài chính

- Hướng dẫn học viên lập BCTC.
- Học cách tạm tính và quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp, thu nhập cá nhân.
- Tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN.
- Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN.
- Lập tờ khai điều chỉnh quyết toán thuế TNDN (trường hợp có sai sót ).
- Tổng quan về kế toán, thuế GTGT, TNDN, TNCN trong doanh nghiệp.
8. Thực hành kế toán trên phần mềm

- Thiết lập các dữ liệu gốc, nhập chứng từ phát sinh, xây dựng các sổ chi tiết, tổng hợp.
- Hướng dẫn quy trình chạy dữ liệu trong phần mềm kế toán.
- Lập và in tờ khai thuế GTGT mà không cần vào phần mềm HTKK.
- Lập báo cáo tài chính, các báo cáo quản trị liên quan khác….
- Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu trên phần mềm.
- Hướng dẫn ứng dụng tối ưu hóa trong việc sửa dữ liệu nhanh, chính xác.
- So sánh ưu khuyết điểm giữa các phần mềm kế toán.

KẾT QUẢ
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ:
- Làm chủ công việc kế toán tư vấn cho giám đốc khi cần.
- Biết cách ghi sổ theo các hình thức kế toán.
- Biết cách làm báo cáo tài chính của các loại hình doanh nghiệp: Thương mại, dịch vụ, sản xuất.
- Thành thạo kế toán thuế.
- Thành thạo lập báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán.
Đặc biệt ở khóa học kế toán tổng hợp này, với các bạn sử dụng thẻ tiêu dùng thông minh của Trogia24h.com, bạn sẽ nhận được mức ưu đãi hấp dẫn hơn nữa, trọn gói khoá học từ 5.000.000vnđ giảm còn 699.000vnđ.

BẢN ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG