Bạn đang tìm hiểu server bootrom là gì ?

Nếu bạn muốn thiết lập mạng Lan 50 PC, đồng nghĩa bạn phải có 50 PC được trang bị đầy đủ linh kiện cần thiết (ở đây đề cập đến ổ cứng – HDD là chính). Vì vậy chi phí đầu tư sẽ khá cao. Và theo đó, việc quản lý dữ liệu của bạn cũng sẽ gặp khó khăn. Vậy lúc này bạn cần tìm hiểu server bootrom là gì ?

Không phải là vấn đề gì to tát để bạn có thể tưởng tưởng ra server bootrom là gì. Sau đây là những chia sẻ giúp bạn tìm hiểu sơ qua về bootrom.Bootrom Là sử dụng 1 máy chủ ( tạm gọi là SEVER ) trên đó có cài HDH và các phần mềm hỗ trợ cần thiết rồi cắm dây mạng ra Switch. Các máy con(Tạm gọi là CLIENT) không sử dụng ổ cứng mà chỉ dùng 1 dây mạng nối tới switch để nhận tín hiệu từ máy chủ, boot vào hệ điều hành.