Mình cần mua 1 em lục quý giá dưới 350tr, anh em có xin mời show hàng. Yêu cầu là ko có 4 với 7 trong SIM ạ.