Cafe HD Cinema la đại lý chính thức của Optoma,chuyên cung cấp máy chiếu sỉ và lẻ,
website: [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.hdcinema.vn%253Cbr"]http://www.hdcinema.vn
/>Địa chỉ: 106 Nguyễn Hồng Đào, F.14, Q. Tân Bình
Phone: 0917170454[/URL]
[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]