Gia đình ông trước đây từng làm việc tại Đại Sứ Quán Hoa Kỳ. Vì vậy ông được gia đình hỗ trợ và định hướng học ngành điều tra tại Hoa Kỳ để về làm việc trong môi trường Việt Nam. Với Huy Hiệu điều tra được cấp phép hành nghề mang mã số 11533.