Cùng Avatars.vn tìm hiểu hệ thống lượng khóa mới ra mắt trong tai game Avatar 250.

1. Lượng khóa về cơ bản cũng giống như lượng thường. Cả 2 đều có thể sử dụng để mua cây trồng, vật nuôi, mở rộng chuồng, hồ cá, mua vật phẩm, quay số, nâng cấp v..v…

2. Điểm khác biệt giữa lượng khóa và lượng thường là Lượng khóa không thể sử dụng để mua quà tặng cho người khác.

3. Khi tham gia một hoạt động cần dùng đến lượng, hệ thống sẽ trừ vào tài khoản lượng khóa trước, khi tài khoản lượng khóa đã hết thì hệ thống sẽ trừ qua tài khoản lượng thường. Riêng đối với hoạt động tặng quà nhau bằng lượng thì hệ thống sẽ trừ vào tài khoản lượng thường. tai game bigone

4. Mệnh giá nạp lượng mới:
Khi hệ thống lượng khóa được áp dụng thì bảng giá nạp lượng cụng có một sự điều chỉnh như sau: Khi nạp lượng thì tổng số lượng bạn nhận được vẫn như cũ tuy nhiên số lượng nhận được sẽ được chia ra như sau: mobiarmy
+ Lượng Thường : (Số Tiền Nạp / 1000 VND)
+ Lượng khóa : Phần còn lại
Ví Dụ: Khi bạn nạp 50k
+ Trước khi áp dụng hệ thống mới, bạn được 70 lượng
+ Sau khi áp dụng : Bạn được 50k/1k = 50 lượng + 20 lượng khóa

Khi bạn nạp 100k dịp khuyến mại 100%:
+ Trước khi áp dụng hệ thống mới, bạn được 300 lượng
+ Sau khi áp dụng : Bạn được 100k/1k = 100 lượng + 200 lượng khóa.