mới về lô sim tam hoa
979430999
979341999
974711999
974721999

sim nguyên kit
nguyên lô 14tr, anh em kết thì call nhé
Có lỡ đi ngang qua thị up phụ e cái, e trả lể đầy đủ
LH : Thuận 0976.188.618 , 0968.22.3838