[B]THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO THỰC PHẨM CHỨC NĂNG[/B]
[B][I]Theo thông tư[/I][/B] [B][I]Số 08/2013/TT-BYT[/I][/B] [B][I]Loại thực phẩm phải đăng ký nội dung khi quảng cáo gồm có*:[/I][/B]
1. Thực phẩm chức năng;
2. Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng;
3. Nước khoáng thiên nhiên;
4. Nước uống đóng chai;
5. Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;
6. Dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm;
[B]I.Thủ Tục Đăng ký Giấy Phép Quảng Cáo*Thực Phẩm[/B]
Bộ hồ sơ gồm có:
1. Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
********* 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thư*ơng nhân n*ước ngoài (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo);
3. Giấy xác nhận [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fantoanvesinhthucpham.com%2Fxem-chi-tiet-45-410%2Fthu-tuc-cong-bo-phu-hop-quy-dinh-an-toan-thuc-pham--theo-nghi-dinh-so-382012ndcp-cua-chinh-phu.htm"]công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm[/URL] (đối với những sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật) hoặc giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy của cơ quan nhà n*ước có thẩm quyền cấp (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo);
4. Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo);
5. Sản phẩm quảng cáo thực phẩm:
a) 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, đĩa mềm kèm theo 02 bản kịch bản (đ*ược đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo) đối với quảng cáo trên truyền hình, điện ảnh, phát thanh.
b) 02 bản ma-ket nội dung dự kiến quảng cáo (đ*ược đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo) và kèm theo file mềm ghi nội dung đăng ký quảng cáo đối với quảng cáo trên báo viết, tờ rơi, pốt-x-tơ (poster), áp phích hoặc in ấn trên vật dụng khác, quảng cáo trên báo điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng thông tin điện tử của đơn vị làm dịch vụ quảng cáo, internet.
6. Tài liệu tham khảo, tài liệu khoa học chứng minh cho thông tin quảng cáo trong trường hợp nội dung quảng cáo không có trong Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Trong trường hợp tài liệu chứng minh được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt.
Toàn bộ tài liệu phải đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo.
7. Mẫu nhãn sản phẩm đã đ*ược cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo).
[B]II. Thời Gian*:[/B]
Trong thời gian 10 ngày làm việc.
[B]III. Hiệu lực sử dụng của giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm[/B]
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm hết giá trị trong các tr*ường hợp sau:
1. Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hết hiệu lực.
2.Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
3. Sản phẩm có những thay đổi về thành phần hoặc công dụng.
[I]Hãy liên hệ với chúng tôi ngay [B]Tel:[/B] 08.3601.1386 *được tư vấn chi tiết và đại diện quý doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo thực phẩm với chi phí thấp nhất và thời gian nhanh nhất.[/I]
[I]*[/I]
Ms Thảo – Phòng tư vấn – 0936.207.619 C[B]ÔNG TY CP *TRUYỀN THÔNG ẤN TƯỢNG VIỆT - ATV MEDIA[/B] Địa chỉ: 13 Bàu Cát 7, P. 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3601.1386| Hotline: 0936.207.619 | Fax: 08.384.90.870
Email:*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Ahongthao%40atv.com.vn"]hongthao@atv.com.vn[/URL]*| Website:*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fantoanvesinhthucpham.com%2Facms%2Fwww.antoanvesinhthucpham.com"]www.antoanvesinhthucpham.com[/URL]
[B][I]THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO THỰC PHẨM / GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO THỰC PHẨM CHỨC NĂNG / GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO / GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN/GIẤP PHÉP QUẢNG CÁO NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO PHỤ GIA THỰC PHẨM .[/I][/B]
[B][I]*[/I][/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]