Ngày 15/10/2012, Sở Công thương đã tổ chức trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội cho các sản phẩm của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà. Cùng trong đợt này, Sở cũng tổ chức trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực cho 5 nhóm sản phẩm của 4 doanh nghiệp khác trên địa bàn Hà Nội theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội.

10 tiêu chí của UBND TP khi xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực gồm: Tốc độ tăng trưởng, quy mô sản xuất, năng suất lao động, kim ngạch xuất khẩu, chất lượng sản phẩm, bản quyền, trang thiết bị công nghệ, điều kiện và khả năng đảm bảo phát triển bền vững, có khả năng thúc đẩy các ngành kinh tế kỹ thuật khác và hiệu quả sản xuất kinh doanh của sản phẩm. Theo đó, các sản phẩm bồn nước Sơn Hà, ống thép không gỉ của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đều đáp ứng đầy đủ 10 tiêu chí này.

Các sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Nội sẽ được ưu tiên bố trí vào các khu, cụm công nghiệp khi có dự án sản xuất sản phẩm này được đầu tư mới, đầu tư chiều sâu. Trong hoạt động xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp chủ lực sẽ được ưu tiên đưa vào chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu; được hỗ trợ 100% kinh phí khi thực hiện xây dựng tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế; hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực và kỹ năng kinh doanh các sản phẩm công nghiệp chủ lực; hỗ trợ 100% kinh phí thuê gian hàng, vé máy bay để tham gia các hội trợ triển lãm trong và ngoài nước.

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà sẽ phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân qua các năm từ 60%-70%. Sơn Hà hiện có 3 nhà máy tại Diễn, Phùng và Sài Gòn và hơn 5000 showroom, đại lý trên khắp cả nước với nguồn nhân lực trẻ, áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế. Sơn Hà quyết tâm giữ vững ngôi vị là tập đoàn sản xuất thép không gỉ hàng đầu Việt Nam.
Xem thêm: bồn inox
bồn inox tân á
bồn inox sơn hà