Bạch yến thô
Giá bán: đ


Hồng yến thô
Giá bán: đ


DNTN Thương Mại & Dịch Vụ Nhật Khang Khánh Hòa
Địa chỉ: 12/1 Hùng Vương – Nha Trang – Khánh Hòa
Email: thaithu73@yahoo.com.vn
Điện thoai: 058 3710 789
Fax: 058 3522 039