Không biết có nên cài đặt server game hay không ?

Cai dat server game là một server lưu trữ game và dùng cho cả hệ thống cai dat server mạng máy tính. Trong đó mỗi máy con sẽ nhận được một ổ cứng ảo chứa game với dung lượng bằng dung lượng của ổ cứng game chứa các souce game

Server được tạo như trên gọi là server bootrom hay còn gọi là game sever. Sau đây là những yêu cầu để cài đặt server game và lợi ích của nó.

Thị trường game hiện nay có rất nhiều game, và thường cập nhật, nếu chỉ cập nhật vài trăm KB hay vài MB nhưng cũng khiến mệt mỏi mất thời gian vì phải làm từng máy, mở đóng băng, update, rồi đóng băng ( nếu số lượng máy lớn thì tốn rất nhiều thời gian, công sức và thường làm khuya sau khi quán vắng khách )