Có nên máy chủ bootrom server game hay không ?

Cài đặt server game là một server may chu bootrom lưu trữ game và dùng cho cả hệ thống mạng máy tính. Trong đó mỗi máy con sẽ nhận được một ổ cứng ảo chứa game với dung lượng bằng dung lượng của ổ cứng game chứa các souce game

Thị trường game hiện nay có rất nhiều game, và thường cập nhật, nếu chỉ cập nhật vài trăm KB hay vài MB nhưng cũng khiến mệt mỏi mất thời gian vì phải làm từng máy, mở đóng băng, update, rồi đóng băng ( nếu số lượng máy lớn thì tốn rất nhiều thời gian, công sức và thường làm khuya sau khi quán vắng khách ) .

Yêu cầu cài đặt server game :

Hạ tầng mạng Gygabyte ( hay còn gọi là LAN 1000). Tất cả các máy con đều phải sử dụng main có cổng LAN 1000, các modem, swith chia mạng đều là LAN 1000 , Cap mạng chuẩn cho bootrom ( Cat 5 hoặc cat 6) , hạt mạng chuẩn cho cài đặt server game bootrom.