Để thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư, cơ quan công an, các bên cần thực hiện theo các loại giấy tờ sau:


- Bản sao hợp lệ và bản gốc Giấy ĐKKD của các công ty bị sáp nhập.
- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu pháp nhân của các công ty bị sáp nhập.
- Bản sao CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân và Bản sao ĐKKD/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập đối với tổ chức của các thành viên sáng lập hay cổ đông sáng lập/chủ sở hữu Công ty nhận sáp nhập.
- Các văn bản xác nhận vốn pháp định đối với trường hợp kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định hoặc Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng giám đốc/ các nhân khác đối với trường hợp kinh doanh ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề.
- Có thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và đóng mã số thuế của Cơ quan thuế quản lý;
- 03 số báo liên tiếp đăng công bố chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.
- Các giấy tờ pháp lý liên quan khác;
* Thực hiện thủ tục tại cơ quan Công an
Trong bước này, sau khi Công ty nhận sáp nhập được cấp Giấy ĐKKD, Quý khách hàng cần thực hiện thủ tục khắc con dấu pháp nhân và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho Công ty nhận sáp nhập.
Đồng thời, các công ty bị sáp nhập phải thực hiện thủ tục xin hủy con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của công ty mình tại Cơ quan công an.
* Lưu ý :
- Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua hợp đồng sáp nhập công ty.
- Nếu trường hợp sáp nhập mà công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% - 50% trên thị trường liên quan thì người đại diện theo pháp luật của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
- Cấm các trường hợp sáp nhập mà công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
Mọi chi tiết xin liên hệ : thanh lap cong ty
Nguồn : http://www.thanhlapcty.net/news/435/...nh-nghiep.html


Zing Blog