01659 85 1992
01659 85 1993
01659 87 1979
01659 89 1985
01658 41 8668
sim nguyên kit
call & sms 01655900000
yahoo:newlife0108
địa chỉ 78a-f3 đại kim- linh đàm hà nội