Chúng tôi chuyên cung cấp:
- Bồn nước lắp ghép FRP/GRP hiệu Pipeco/Malaysia
-*Bồn nước lắp ghép thép mạ kẽm hiệu Pipeco/Malaysia
- Bồn chứa hóa chất, nước thải composite sản xuất tại Việt Nam
- Nắp hố ga, song chắn rác composite*sản xuất tại Việt Nam
- Mương thoát nước lắp ghép hiệu MEA/Pháp
*
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/26/1171852/201303110409_bzl1333607863.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/26/1171852/201303110651_fcr1333607774.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/26/1171852/201303110418_bjn1333606952.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/26/1171852/201303110511_nlz1333606868.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/26/1171852/201303110521_bwt1333607740.jpg[/IMG]

[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/26/1171852/201303111931_myu1333607437.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/26/1171852/201303112105_jxi1333607482.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/26/1171852/201303112207_untitled.png[/IMG]
NGUYEN KIM TUAN
Sales Engineer
H/P: 0947.682.479
Email:*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Atoan.dt%40h2lgroup.com"]kimtuan@h2lgroup.com[/URL]*;*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Atoan.dt%40h2lgroup.com"]nguyenkimtuan22@gmail.com[/URL]
-------------------------------------------------------------------------
LUONG HAI HUNG CO., LTD (H2L Group) - ISO 9001:2008
Website:*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.h2lgroup.com%2F"]www.h2lgroup.com[/URL]
Head Quarter: 45 Lane 817 Ta Quang Buu street, ward 05, district 08, HCM
Office in HCM: 6A Nhat Chi Mai street, ward 13, Tan Binh district, HCM
Tel: (84)8.3842.8663 - 3842.7865 - Fax: (84)8.3842.8011
Office in HaNoi: Room 1702-CT3 FODACON Building, Bac Ha residental, ward Mo Lao, Ha Dong district, Ha Noi
Factory: 151/3 Nguyen Thi Ne street, Cay Tram hamlet, Phu Hoa Dong village, Cu Chi district, HCM

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]