Iwin Online khuyến mãi giờ vàng vào trưa ngày 14 tháng 1, với ưu đãi lớn, các bạn hãy nhanh chóng nạp thẻ và nhận ưu đãi nhé.


Thời Gian Diễn ra giờ vàng iwin online:
12h00 - 14h00 Ngày 14/01/2015.


Thể Lệ :
x2,5 thẻ card
x2 các SMS.


Chú Ý :
Vào mục nạp win để kiểm tra thông tin sự kiện của iwin online.


Nạp vào thời gian khuyến mãi bạn sẽ nhận được win khuyên mãi. Chú ý thời gian khi nạp nhé các bạn.iwin online kính báo!