Cách gỡ bỏ phiên bản server bootrom linux nxd

Trong quá trình cài đặt server bootrom linux, có nhiều bạn cài đặt bản nxd server bị lỗi hoặc sử dụng các bản cũ 1981 hay version thấp . Nay các bạn muốn gỡ mỗi nxd linux server

Các bước thực hiện bài này như sau : Ngừng dịch vụ của nxd server , gỡ bỏ, (xóa bỏ) cài mới ( nâng cấp ), cấu hình lại nếu cần.Bắt đầu viết command nào !!!

Sau khi các bạn đăng nhập hoặc sử dụng VNC để truy cập vào server nxd linux các bạn bật cửa sổ Terminal lên và gõ lệnh sau để ngừng chạy nxd server

Nhìn vào ảnh trên ta thấy NXD đã ngừng chạy . Tiếp sau đó các bạn đánh tiếp lệnh
Hệ thống hỏi bạn có đồng ý gỡ bỏ Nxd ra khỏi server không, Y-Có , N-Không , Bạn chọn Y
Đợi một chút quá trình gỡ bỏ bootrom NXD đã hoàn thành
Ngoài màn hình server đã mất hết biểu tượng NXP I/O và NXP Boot manage