PHAN NGỌC LỢI LÀ AI???


Phan Ngọc Lợi

Hi Bạn

Mình xuất thân từ miền trung dân Bình Định chính gốc với quyết tâm vào thành phố Hồ Chí Minh với năm mục tiêu cụ thể:


1/ Tìm bố.
2/ Học hành kiếm cái chữ.
3/ Làm ăn kiếm tiền.
4/ Hưởng thụ(play).
5/ Cưới vợ là xong.


http://www.phanngocloi.com/p/blog-page.html