VIRDI FOH-02 (Korea), đầu đọc vân tay USB (USB Desktop Finger Print Reader)

VIRDI FOH-02RF (KOREA), FingerPrint & EM 125kHz Reader- Dùng để đăng ký vân tay hoặc các ứng dụng khác


- Patented Fake Finger Detection


- 500dpi Durable Optical Sensor, 256 Grayscale


- Image Size 304 x 344 pixels, Sensing Area 15 x 17mm


- Windows Size 16 x 19.6


- O/S MS Windows


- Plug & Play USB2.0


- FVC Top Ranking Algorithm as of Dec 2011


- NIST Certified Template Format (ANSI-378 / ISO19794-2)


- WSQ Standard Image Compression


- VIRDI UCBio SDK (VB, Visual C++, C#, VB.NET, Java)


Giá: 4.700.000 đ


Liên hệ: Mr. Việt (0903854047); ; yahoo: thuongviet19662002;


Nguồn: http://123doi.com/foh-02-korea-dau-d...ct-112936.aspx

================================================== ======
Ngày thứ tư thật đông khách nha | Phân phối Camera VDTECH giá rẻ