Bán:
09.6246.6246
Giá 3.5tr
09.6245.6245 Giá 3tr
09.6237.6237 Giá 3.5tr

Sim nkit, Full time!

Lh chữ ký.