Hiên tai bên công ty chung tôi chuyên cung cáp các sản phẩm về dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan như:
1/ DẦU KÉO DÂY ĐỒNG VÀ KÉO DÂY NHÔM, CÁN NHÔM VÀ CAC CHẤT PHỤ DA CHO NGHÀNH SẢN XUẤT GIÂY ĐIỆN ( CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU TRỤC TIẾP TỪ ĐỨC)
2/ DẦU MÁY BIẾN THẾ( DẦU CÁCH ĐIỆN) ELETROL IA, NHẬP KHẨU TỪ ẤN ĐỘ.
3/ DẦU CHỊU NHIỆT DUNG CHO MÁY CĂNG TRONG NGÀNH DỆT.
4/ GIẤY LỌC CHO NGHÀNH CÔNG NGHIỆP.CHUNG TÔI LUÔN ĐẢM BÁO VỀ CHÂT LƯƠNG VÀ GIÁ CẢ CẠNH TRHANH NHẰM ĐEM LAI TỐT NHẤT CHO SỰ LỰA CHỌN CỦA KHÁCH HÀNG.
LIÊN HÊ: ĐOÀN VĂN GÒONG
HP; 0937094860, 0918294329
E MAIL: [email]GOONGDOAN79@YAHOO.COM.VN[/email] HOẶC [email]HONGHANH7985@YAHOO.COM[/email]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/26/1171894/201303113845_25032013145.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/26/1171894/201303113853_21032013094.jpg[/IMG]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/26/1171894/201303113903_18042012032.jpg[/IMG]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]