Nhằm mang đến cho các bạn mới tìm hiểu về ngôn ngữ PHP có thêm nhiều kinh nghiệm, mình xin chia sẻ cho các bạn một tính năng rất hay mà PHP mang lại cho chúng ta. Tính năng này sẽ giúp các bạn chuyển đổi các file PDF thành những file với định dạng ảnh là JPG. Các bạn chỉ cần copy function sau, và áp dụng vào những mục đích của mình sau này :

1

2

3

4

5

6

7

8

9
function pdfToJpg($pdf, $jpg) {

$im = new Imagick();

$im->setResolution(300,300);

$im->readimage($pdf);

$im->setImageFormat('jpeg');

$im->writeImage($jpg);

$im->clear();

$im->destroy();

}Hàm trên chứa 2 tham số chính :

- string $pdf – đường dẫn đến file PDF cần chuyển đổi.

- string $jpg – đường dẫn đến file JPG sẽ được tạo ra.

học lập trinh php,hoc lap trình php, học lập trình web, hoc lap trinh web, khóa học lập trình web, khoa hoc lap trinh web

Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy hài lòng với đoạn code PHP mà mình chia sẻ trong bài viết này.