Chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động hàng ngày và trong quá trình sản xuất ngoài việc được quản lý nghiêm từ khi mới phát sinh, trong quá trình vận chuyển và được xử lý triệt để theo đúng luật Môi trường.


Lò đốt BI250S do Vương quốc Bỉ sản xuất, có hệ thống xử lý khí thải đạt QCVN 30:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp. Loại lò này có hệ thống kiểm soát khí thải, tất cả các thông số của khí thải được đo và hiển thị trên máy tính chủ. Vì vậy, có thể tự điều khiển hệ thống để đảm bảo chất lượng khí thải.
Chất thải nguy hại được thu gom từ các chủ nguồn thải sẽ được vận chuyển về trạm xử lý chất thải nguy hại và được phân loại, chuyển vào khu vực chờ đốt. Sau đó tùy từng loại được đổ vào phểu nạp để chuyển rác vào buồng đốt.
Buồng đốt sơ cấp dùng để hóa hơi chất thải rắn bằng nhiệt trong điều kiện thiếu oxy. Béc đốt phun lửa vào buồng đốt với một góc phun thích hợp nhằm cung cấp nhiệt cho quá trình đốt nóng này. Khi nhiệt độ trong lò tới 2500C thì quá trình carbon hóa bắt đầu xảy ra, cuối giai đoạn hóa hơi là giai đoạn đốt cháy lượng cặn carbon, nhiệt độ buồng sơ cấp tăng lên đến 9500C. Lúc này béc đốt sơ cấp không cần hoạt động nữa, nhiệt độ buồng sơ cấp sẽ được cung cấp bởi chính nhiệt lượng tỏa ra từ quá trình phản ứng nhiệt phân. Khi đó cần phải tiến hành nạp một mẻ mới vào lò. Thời gian giữa hai lần nạp được xác định trong quá trình vận hành thử và hiệu chỉnh lò.
Buồng đốt thứ cấp có nhiệm vụ đốt khí gas sinh ra từ buồng đốt sơ cấp. Khí gas được phối trộn với không khí cấp vào ở chế độ không khí dư để đảm bảo cháy hết. Nhiệt độ trong buồng đốt được duy trì 1.2000C trong thời gian 2 giây bởi 1 béc đốt luôn được kiểm tra nhờ 1 bộ đầu dò lắp cố định trong buồng đốt điều khiển sự làm việc của béc đốt nhằm đảm bảo nhiệt độ cháy trong lò ở giá trị mong muốn. Tại đây, các chất ô nhiễm sinh ra từ buồng đốt sơ cấp được xử lý hoàn toàn.
Những chất khí có thể cháy được phát sinh do nhiệt phân rác được trộn lẫn với luồng không khí thứ cấp được đưa vào phía trước lò và hoàn toàn được đốt cháy trong buồng thứ cấp. Sau khi ra khỏi buồng đốt thứ cấp, khí thải được xử lý trong tháp xử lý khí nhằm loại bỏ các tạp chất ô nhiễm trước khi thải ra ngoài ống khói. Tro được đưa qua cửa tháo tro và xả ra ngoài và được đưa vào bãi chôn lấp tro an toàn.
Nguồn :
http://moitruongsonghong.com/index.p...ong-phap-nhiet