KHU ĐÔ THỊ SẦM UẤT LÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG LÝ TƯỞNG CHO BẤT KỲ AI MONG MUỐN
Nhà liên kế thương mai: 23,11% Nhà liên kế vườn: 13,38% Biệt thự song lập: 13,38% Biệt thự đơn lập: 7,44% Công viên cây xanh: 6,75% Các công trình công cộng: 6,25% Đất giao thông nội bộ: 24,89%