When Is Juneteenth 2015 - Ngày chống phân biệt chủng tộc năm 2015
JACKSON , Mississippi – Trong một thành phố vốn là nơi mà trước đây phong trào tranh đấu Các Quyền Dân Sự hoạt động sôi nổi ráo tiết trong thập niên 1960 , thì tháng Hai , Tháng Lịch Sử Người Da Đen , cung cấp cho những dân cư địa phương ngày nay một dịp để tìm cách tiếp tục hội nhập văn hóa nhiều hơn nữa , cũng như để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề chủng tộc . Nỗ lực theo đuổi của họ đã nhận được sự tham gia của nhiều người Mỹ trên toàn quốc , những người này lâu nay từng chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp và gián tiếp của những biến cố lịch sử xảy ra tại Jackson năm xưa .

Trước khi Đạo Luật Các Quyền Dân Sự được ban hành hồi năm 1964 , nhằm mục đích đặt tệ nạn kỳ thị chủng tộc và giới tính ra ngoài vòng pháp luật , thì Jackson và hầu hết các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ đều là những nơi có hiện tượng phân cách chủng tộc , khiến cho việc kỳ thị chống lại những người da đen trên toàn quốc trở thành một chuyện hợp pháp . Đặc biệt tại Jackson , xét về mặt pháp lý thì người da đen có địa vị thấp kém hơn người da trắng , và không được quyền đi học cùng trường hoặc đi bỏ phiếu cùng chỗ chung với những người da trắng .

Những biến cố như một vụ xảy ra trong năm 1961 , khi nhà cầm quyền bắt giữ hơn 300 người da đen và da trắng thuộc phong trào Free Riders (Hành Khách Tự Do) – tức là những người đi xe buýt tìm cách lên xe đi khắp các vùng miền Nam Hoa Kỳ , để phản đối tệ nạn phân biệt chủng tộc – khiến cho các phương tiện truyền thông toàn quốc tập trung đưa tin , và góp phần tạo ra đối thoại và những cuộc biểu tình mà rốt cuộc dẫn tới việc thiết lập Đạo Luật Các Quyền Dân Sự .

Nguồn: whenisjuneteenth2015.blogspot.com