Trong quá trình hoạt động và phát triển Công ty sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề cần được thay đổi, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn hoạt động và phát triển của Công ty như: Tên công ty, địa chỉ công ty, trụ sở … Những thay đổi này theo quy định của Pháp luật thì cần phải được thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Khi bạn có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh – Hãy lên hệ với chúng tôi – Công ty Luật Trí Hùng sẽ tư vấn miễn phí cho bạn mọi vấn đề về việc thay đổi đăng ký kinh doanh.
BƯỚC 1: CHUẨN BỊ TÀI LIỆU CẦN THIẾT
- Cung cấp cho chúng tôi biết về nội dung thay đổi là gì, ví dụ: thay đổi cổ đông, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi số điện thoại ...
- Cung cấp cho chúng tôi bản sao đăng ký kinh doanh lần gần nhất.
- Cung cấp mã sô thuế, mẫu dấu nếu nội dung thay đổi có liên quan đến việc thay đổi con dấu.
- Tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn để triển khai hồ sơ.
BƯỚC 2: SOẠN HỒ SƠ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Sau khi tiếp nhận thông tin đầy đủ, Chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ tiến hành hành soạn thảo hồ sơ về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn.
- Biên bản họp về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn.
- Quyết định họp về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn.
- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc đối với trường hợp thay đổi Giám đốc.
- Các tài liệu khác như: giấy giới thiệu, giấy uỷ quyền, chứng chỉ hành nghề, chứng minh nhân dân kèm theo ...
BƯỚC 3. CÁC CÔNG VIỆC TIẾN HÀNH
- Sau khi hồ sơ đã hoàn chỉnh như trên, khách hàng hoặc đại diện của Luật Trí Hùng tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh (Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội). Trong thời gian 6 ngày làm việc sẽ có kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới hoặc thông báo trả lời của cơ quan ĐKKD.
- Sau khi có đăng ký doanh nghiệp mới khách hàng tiến hành thủ tục khắc dấu tại cơ quan công an nếu có.
- Sau khi có đăng ký doanh nghiệp, dấu pháp nhân thì doanh nghiệp coi như đã hoàn tất thủ tục và có thể hoạt động kinh doanh ngay.
Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty Luật Trí Hùng & Cộng sự – 04.32595549 (hotline: 0912-060-765) hoặc Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: luattrihung@gmail.com để được tư vấn, giải đáp tất cả các vấn đề.