BQT game Gopet trân trọng gửi đến quý game thủ gopet sự kiện đại gia xuống núi ngày Cá tháng tư. Chúc quý game thủ có ngày cá tháng Tư vui vẻ, chơi game may mắn và kiếm thật nhiều Mgold miễn phí với sự kiện đại gia xuống núi này nhé.

Thời gian: Sự kiện bắt đầu từ 00h ngày 1/4 và kết thúc vào 23h59 ngày 2/4/2015.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý game thủ Gopet tiêu Mgold vào game sẽ được hệ thống lưu lại và làm căn cứ xếp hạng xét thưởng, càng xài nhiều Mgold thì xếp hạng càng cao và phần thưởng càng lớn. avatar

Lưu ý:
 • Những mgold được dùng vào việc mua bán trong chợ trời sẽ không được tính vào mgold để xếp hạng.
 • Những phần thưởng này là TẶNG THÊM chứ ko phải là mua = mgold. Xài tới mức nào, nhận quà mức đó, ko được cộng dồn. bigone


Phần thưởng:

Xài từ 20k mglold trở lên:
 • 5 mảnh pet băng/hỏa/lôi linh thú ảo ảnh : tổng cộng 15 mảnh


Xài từ 50k mgold trở lên:
 • 5 mảnh pet băng/hỏa/lôi linh thú ảo ảnh : tổng cộng 15 mảnh
 • 5 mảnh pet băng/hỏa/lôi linh thú căn bản : tổng cộng 15 mảnh
 • 5 mảnh pet băng/hỏa/lôi linh thú tiến hóa : tổng cộng 15 mảnh


Xài từ 100k mgold trở lên:
 • 5 mảnh pet băng/hỏa/lôi linh thú ảo ảnh : tổng cộng 15 mảnh
 • 5 mảnh pet băng/hỏa/lôi linh thú căn bản : tổng cộng 15 mảnh
 • 5 mảnh pet băng/hỏa/lôi linh thú tiến hóa : tổng cộng 15 mảnh
 • 5 mảnh cánh hỗn mang bạo kích


Xài từ 300k mgold trở lên:
 • 5 mảnh pet băng/hỏa/lôi linh thú ảo ảnh : tổng cộng 15 mảnh
 • 5 mảnh pet băng/hỏa/lôi linh thú căn bản : tổng cộng 15 mảnh
 • 5 mảnh pet băng/hỏa/lôi linh thú tiến hóa : tổng cộng 15 mảnh
 • 5 mảnh cánh hỗn mang bạo kích
 • 1 thẻ kĩ năng thiên ma ngẫu nhiên


Xài từ 400k mgold trở lên:
 • 5 mảnh pet băng/hỏa/lôi linh thú ảo ảnh : tổng cộng 15 mảnh
 • 5 mảnh pet băng/hỏa/lôi linh thú căn bản : tổng cộng 15 mảnh
 • 5 mảnh pet băng/hỏa/lôi linh thú tiến hóa : tổng cộng 15 mảnh
 • 5 mảnh cánh hỗn mang bạo kích
 • 1 thẻ kĩ năng thiên sứ ngẫu nhiên


Xài từ 500k mgold trở lên:
 • 5 mảnh pet băng/hỏa/lôi linh thú ảo ảnh : tổng cộng 15 mảnh
 • 5 mảnh pet băng/hỏa/lôi linh thú căn bản : tổng cộng 15 mảnh
 • 5 mảnh pet băng/hỏa/lôi linh thú tiến hóa : tổng cộng 15 mảnh
 • 5 mảnh cánh hỗn mang bạo kích
 • 1 thẻ kĩ năng thiên binh ngẫu nhiên


Xài từ 800k mgold trở lên:
 • 5 mảnh pet băng/hỏa/lôi linh thú ảo ảnh : tổng cộng 15 mảnh
 • 5 mảnh pet băng/hỏa/lôi linh thú căn bản : tổng cộng 15 mảnh
 • 5 mảnh pet băng/hỏa/lôi linh thú tiến hóa : tổng cộng 15 mảnh
 • 5 mảnh cánh hỗn mang bạo kích
 • 1 thẻ kĩ năng thiên binh + thiên ma + thiên sứ ngẫu nhiên
 • 1 thẻ kĩ năng lv 1 tùy chọn