ống thép mạ kẽm nhúng nóng từ phi 21 ..-> 610 độ đầy đa dạng
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 127"] [B]Đường kính danh nghĩa[/B]
[/TD]
[TD="width: 127"] [B]Đường kính ngoài[/B]
[/TD]
[TD="width: 127"] [B]Độ dày[/B]
[/TD]
[TD="width: 127"] [B]Chiều dài ống[/B]
[/TD]
[TD="width: 127"] [B]T.Lượng[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 127"] [B]DN[/B]
[/TD]
[TD="width: 127"] [B](mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 127"] [B](mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 127"] [B](m)[/B]
[/TD]
[TD="width: 127"] [B](Kg/m)[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 125
[/TD]
[TD] 141.3
[/TD]
[TD] 3.96
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 13.41
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 125
[/TD]
[TD] 141.3
[/TD]
[TD] 4.78
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 16.09
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 125
[/TD]
[TD] 141.3
[/TD]
[TD] 5.16
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 17.32
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 150
[/TD]
[TD] 168.3
[/TD]
[TD] 3.96
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 16.05
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 150
[/TD]
[TD] 168.3
[/TD]
[TD] 4.78
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 19.27
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 150
[/TD]
[TD] 168.3
[/TD]
[TD] 5.16
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 20.76
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 150
[/TD]
[TD] 168.3
[/TD]
[TD] 7.11
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 28.26
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 200
[/TD]
[TD] 219.1
[/TD]
[TD] 3.96
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 21.01
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 200
[/TD]
[TD] 219.1
[/TD]
[TD] 4.78
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 25.26
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 200
[/TD]
[TD] 219.1
[/TD]
[TD] 5.16
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 27.22
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 200
[/TD]
[TD] 219.1
[/TD]
[TD] 6.35
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 33.32
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 250
[/TD]
[TD] 273.1
[/TD]
[TD] 5.16
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 34.10
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 250
[/TD]
[TD] 273.1
[/TD]
[TD] 5.56
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 36.68
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 250
[/TD]
[TD] 273.1
[/TD]
[TD] 6.35
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 41.77
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 250
[/TD]
[TD] 273.1
[/TD]
[TD] 7.09
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 46.51
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 300
[/TD]
[TD] 323.8
[/TD]
[TD] 6.35
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 49.71
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 300
[/TD]
[TD] 323.8
[/TD]
[TD] 7.09
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 55.38
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 300
[/TD]
[TD] 323.8
[/TD]
[TD] 7.92
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 61.70
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 350
[/TD]
[TD] 355.6
[/TD]
[TD] 6.35
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 54.69
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 350
[/TD]
[TD] 355.6
[/TD]
[TD] 7.09
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 60.94
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 350
[/TD]
[TD] 355.6
[/TD]
[TD] 7.92
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 67.91
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 400
[/TD]
[TD] 406.4
[/TD]
[TD] 7.09
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 69.82
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 400
[/TD]
[TD] 406.4
[/TD]
[TD] 7.92
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 77.83
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 400
[/TD]
[TD] 406.4
[/TD]
[TD] 8.38
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 82.26
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 400
[/TD]
[TD] 406.4
[/TD]
[TD] 9.53
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 93.27
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 500
[/TD]
[TD] 508
[/TD]
[TD] 7.09
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 87.58
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 500
[/TD]
[TD] 508
[/TD]
[TD] 7.92
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 97.68
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 500
[/TD]
[TD] 508
[/TD]
[TD] 8.38
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 103.25
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 500
[/TD]
[TD] 508
[/TD]
[TD] 9.53
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 117.15
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 600
[/TD]
[TD] 610
[/TD]
[TD] 7.92
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 117.60
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 600
[/TD]
[TD] 610
[/TD]
[TD] 8.38
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 124.33
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] 600
[/TD]
[TD] 610
[/TD]
[TD] 9.53
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD] 141.12
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[B][I]*[/I][/B]
[B][I]*[/I][/B]
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr : phúc ; 0915 83 29 79
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Aphuc.truongthinhphat%40gmail.com"][B]phuc.truongthinhphat@gmail.com[/B][/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Tr[/B][B]ườ[/B][B]ng Th[/B][B]ị[/B][B]nh Phát[/B]
[B]KDC Thu[/B][B]ậ[/B][B]n giao- Thu[/B][B]ậ[/B][B]n An –BD[/B]
[B]Mr :* phúc 0915832979[/B]
[B]Fax:*** *06503 719 123[/B]


[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]