sim nguyên kit full time

01663.82.4444
01664.82.4444

01634.71.4444
01634.72.4444

01646.79.4444
01686.79.4444

800k/cặp

1 e vip vài vạn tứ quý 4 chỉ có 9 e dạng này

016.44.55.4444 1tr7call.01255.876.643
Nguyễn Tấn Lộc
Viettinbank 711A79.79.61.69