sim nguyên kíp chưa kích hoạt nha các bác09 66 88 30 30 = 1.8tr ck 100k/18tr

0967 66 2345 = 1,8tr ck 100k/18tr

01268 30 30 30 = 1,5tr nguyên kíp trả trước

01288 30 30 30 = 1,5tr nguyên kíp trtrước

call trực tiếp :0985 935 936 nha các bác