[TD] Đăng lúc: [B]15:14[/B], ngày [B]26/03/2013[/B] - [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2FTP-HCM%2FTong-Hop-c275.html"][B]TP HCM[/B][/URL]
Đã xem: [B]2[/B] . Mã Tin: [B]20163463[/B]

[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fmember-1169936.html"]dong.truongthinhphat@gmail.com[/URL]|Gửi tin nhắn


Nội dung [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=javascript%3Avoid%280%29"]Ẩn tin[/URL]Than phiềnCú pháp SMS [TABLE]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] + Công dụng: Dùng trong ngành chế tạo máy, đóng tàu, kết cấu nhà xưởng, cơ khí, xây dựng công trình, …
+ [B]Mác thép của Nga : CT3, … theo tiêu chuẩn : GOST 380 - 88[/B].
+ [B]Mác thép của Nhật : SS400, ...theo tiêu chuẩn: JIS G 3101, SB410, 3010.[/B]
+ [B]Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q235A,B,C….theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010[/B]
+ [B]Mác thép của Mỹ : A36,…theo tiêu chuẩn : ATSM A36.[/B]
+ Thông số kỹ thuật:
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD="width: 579, colspan: 5"] [B]kích thước thông dụng[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 114"] [B]H (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]B (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 116"] [B]t1(mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]L (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 121"] [B]W (kg/m)[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 114"] [B]50[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]32[/B]
[/TD]
[TD="width: 116"] [B]4,4[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 121"] [B]4,48[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 114"] [B]60[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]36[/B]
[/TD]
[TD="width: 116"] [B]4,4[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 121"] [B]5,90[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 114"] [B]80[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]40[/B]
[/TD]
[TD="width: 116"] [B]4,5[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 121"] [B]7,05[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 114"] [B]100[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]46[/B]
[/TD]
[TD="width: 116"] [B]4,5[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 121"] [B]8,59[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 114"] [B]120[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]52[/B]
[/TD]
[TD="width: 116"] [B]4,8[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 121"] [B]10,48[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 114"] [B]140[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]58[/B]
[/TD]
[TD="width: 116"] [B]4,9[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]6/9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 121"] [B]12,30[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 114"] [B]150[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]75[/B]
[/TD]
[TD="width: 116"] [B]6,5[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]6/9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 121"] [B]18,60[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 114"] [B]160[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]64[/B]
[/TD]
[TD="width: 116"] [B]5.0[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]6/9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 121"] [B]14,20[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 114"] [B]180[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]75[/B]
[/TD]
[TD="width: 116"] [B]5,1[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 121"] [B]17.40[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 114"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]76[/B]
[/TD]
[TD="width: 116"] [B]5,2[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 121"] [B]18,40[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 114"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]80[/B]
[/TD]
[TD="width: 116"] [B]7,5[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 121"] [B]24,60[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 114"] [B]240[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]90[/B]
[/TD]
[TD="width: 116"] [B]5,6[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 121"] [B]24[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 114"] [B]250[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]90[/B]
[/TD]
[TD="width: 116"] [B]13[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 121"] [B]34,60[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 114"] [B]280[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]85[/B]
[/TD]
[TD="width: 116"] [B]9,9[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 121"] [B]34,81[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 114"] [B]300[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]90[/B]
[/TD]
[TD="width: 116"] [B]13[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 121"] [B]38,10[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 114"] [B]380[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]100[/B]
[/TD]
[TD="width: 116"] [B]10.5[/B]
[/TD]
[TD="width: 114"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 121"] [B]54.5[/B]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD] [h=3]Thép hình chữ H[/h] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] .
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD="width: 8%"] [/TD]
[TD="width: 85%"] + Công dụng: Dùng trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí, …
+ [B]Mác thép của Nga : CT3 , … theo tiêu chuẩn : GOST 380 - 88[/B].
+ [B]Mác thép của Nhật : SS400, ...theo tiêu chuẩn: JIS G 3101, SB410, 3010.[/B]
+ [B]Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q235B….theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010.[/B]
+ [B]Mác thép của Mỹ: A36,…theo tiêu chuẩn : ATSM A36[/B].
+ Thông số kỹ thuật:
[/TD]
[TD="width: 7%"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD="colspan: 6"] [B]Kích thướt thông dụng và độ dày tiêu chuẩn.[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]H (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]B (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]t1(mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]t2 (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]L (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]W (kg/m)[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]100[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]100[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]8[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]17,2[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]125[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]125[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]6.5[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]9[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]23,8[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]150[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]150[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]7[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]10[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]31,5[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]175[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]175[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]7.5[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]11[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]40.2[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]8[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]49,9[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]294[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]8[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]56.8[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]250[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]250[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]9[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]14[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]72,4[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]300[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]300[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]10[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]15[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]94[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]350[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]350[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]19[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]137[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]400[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]400[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]13[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]21[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]172[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 50"] [B]588[/B]
[/TD]
[TD="width: 68"] [B]300[/B]
[/TD]
[TD="width: 87"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]20[/B]
[/TD]
[TD="width: 83"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 142"] [B]151[/B]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[TABLE]
[TR]
[TD] [h=3]Thép hình chữ I[/h] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] .
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD="width: 3%"] C
[/TD]
[TD="width: 83%"] +Công dụng: Dùng cho công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí, …
+ [B]Mác thép của Nga: CT3 , … theo tiêu chuẩn : GOST 380-88.[/B]
+ [B]Mác thép của Nhật : SS400, ..... theo tiêu chuẩn: JIS G 3101, SB410, 3010.[/B]
+ [B]Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q235B….theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010.[/B]
+ [B]Mác thép của Mỹ : A36,…theo tiêu chuẩn : ATSM A36[/B]
[/TD]
[TD="width: 13%"] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD="width: 9%"] [/TD]
[TD="width: 75%"] [TABLE]
[TR]
[TD="colspan: 6"] [B]Kích thướt thông dụng và độ dày tiêu chuẩn .[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]H (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]B (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]t1(mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]t2 (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]L (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]W (kg/m)[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]100[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]55[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]4.5[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]6.5[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]9.46[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]120[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]64[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]4.8[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]6.5[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]11.50[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]150[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]75[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]5[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]7[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]14[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]198[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]99[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]4.5[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]7[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]18,2[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]100[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]5,5[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]8[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]21,3[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]250[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]125[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]9[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]29,6[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]298[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]149[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]5.5[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]8[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]32[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]300[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]150[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]6,5[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]9[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]36,7[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]346[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]174[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]9[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]41,4[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]350[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]175[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]7[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]11[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]49,6[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]396[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]199[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]7[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]11[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]56,6[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]400[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]8[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]13[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]66[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]446[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]199[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]8[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]13[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]66,2[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]450[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]9[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]14[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]76[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]496[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]199[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]9[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]14[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]79,5[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]500[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]10[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]16[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]89,6[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]500[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]300[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]11[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]18[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]128[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]596[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]199[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]10[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]15[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]94,6[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]600[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]11[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]17[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]106[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]600[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]300[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]20[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]151[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]700[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]300[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]13[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]24[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]185[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]800[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]300[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]14[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]26[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]210[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 61"] [B]900[/B]
[/TD]
[TD="width: 58"] [B]300[/B]
[/TD]
[TD="width: 84"] [B]16[/B]
[/TD]
[TD="width: 77"] [B]28[/B]
[/TD]
[TD="width: 86"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 85"] [B]240[/B]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD="width: 16%"] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD] [h=3]Thép cạnh chữ V[/h] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
....
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD="width: 6%"] [/TD]
[TD="width: 82%"] + Công dụng : dùng trong ngành chế tạo máy , kết cấu nhà xưởng, cơ khí, xây dựng, công trình điện, dân dụng../.
+ [B]Mác thép của Nhật: SS400, SS540, … theo tiêu chuẩn : JIS G3101, 3192.[/B]
+ [B]Mác thép Việt Nam : CT38 ,… theo tiêu chuẩn TCVN 1656-1993[/B].
+ [B]Mác thép của Trung Quốc: SS400, Q235A , Q235B, Q235C….theo tiêu chuẩn JIS G3101, 3192, GB221-79,….[/B]
+ Thông số kỹ thuật:
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 686, colspan: 5"] [B]Kích thước thông dụng.[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]H(mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]B(mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]T(mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]L (mm)[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]W(kg/m)[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]20[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]20[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]3[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]0.382[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]25[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]25[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]3[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]1.12[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]25[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]25[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]4[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]145[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]30[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]30[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]3[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]1.36[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]30[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]30[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]4[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]1.78[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]40[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]40[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]3[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]1.85[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]40[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]40[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]4[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]2.42[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]40[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]40[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]5[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]2.97[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]50[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]50[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]3[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]2.5[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]50[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]50[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]4[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]2.7[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]50[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]50[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]5[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]3.6[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]60[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]60[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]5[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]4.3[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]63[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]63[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]5[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]4.6[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]63[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]63[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]5.4[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]65[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]65[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]5.7[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]70[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]70[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]5[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]5.2[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]70[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]70[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6.1[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]75[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]75[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6.4[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]75[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]75[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]8[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]8.7[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]80[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]80[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]7.0[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]80[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]80[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]7[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]8.51[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]80[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]80[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]8[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]9.2[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]90[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]90[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]8[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]10.90[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]100[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]100[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]7[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6/9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]10.48[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]100[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]100[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]8[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6/9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]11.83[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]100[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]100[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]10[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6/9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]15.0[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]100[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]100[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6/9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]17.8[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]120[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]120[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]8[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6/9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]14.7[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]125[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]125[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]10[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6/9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]19.10[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]125[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]125[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6/9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]22.70[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]130[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]130[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]9[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6/9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]17.9[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]130[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]130[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6/9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]23.4[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]130[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]130[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]15[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6/9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]36.75[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]150[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]150[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]6/9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]27.3[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]150[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]150[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]15[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]33.60[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]175[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]175[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]31.8[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]175[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]175[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]15[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]39.4[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]15[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]45.3[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]20[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]59.7[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]200[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]25[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]73.6[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]250[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]250[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]25[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]93.7[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 137"] [B]250[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]250[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]35[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]9/12[/B]
[/TD]
[TD="width: 137"] [B]129[/B]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD="width: 12%"] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]*[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD] [h=3]Thép lá cán nguội[/h] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD]
.......
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 4%"] [/TD]
[TD="width: 92%"] a/ Thép lá cán nguội gồm: 08 K , 08YU, SPCC, SPCC-1, SPCC-2, 4,8, SPCD , SPCE.
b/ Các sản phẩm thép cán nguội.
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 85"] Tiêu chuẩn
[/TD]
[TD="width: 114"] Ký hiệu
[/TD]
[TD="width: 192"] Đặc tính
[/TD]
[TD="width: 120"] Công dụng
[/TD]
[TD="width: 37"] Tiêu chuẩn ASTM tương đương
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 85"] Nga gost 1050-88
[/TD]
[TD="width: 114"] 08K
[/TD]
[TD="width: 192"] Là loại thép lá cacbon chất lượng tiêu chuẩn. Là loại thép dùng rộng rãi nhất trong các loại thép lá cán nguội, ứng dụng uốn, kéo và tạo hình vừa phải.
[/TD]
[TD="width: 120"] Dùng trong các ngành chế tạo cơ khí, cuốn ống dân dụng, làm tủ sách tủ hồ sơ, ….
[/TD]
[TD="width: 37"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 85"] Nga gost 1050-88
[/TD]
[TD="width: 114"] 08YU
[/TD]
[TD="width: 192"] Có đặc tính mềm hơn loại 08K
[/TD]
[TD="width: 120"] Dùng để dập xâu như làm thùng phi
[/TD]
[TD="width: 37"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 85"] Nhật JIS G3141
[/TD]
[TD="width: 114"] SPC C(CHẤT LƯỢNG THƯƠNG MẠI)
[/TD]
[TD="width: 192"] Là loại thép lá cacbon chất lượng tiêu chuẩn. Là loại thép được sử dụng rộng rãi nhất trong các loại thép lá cán nguội, và phù hợp nhất cho các ứng dụng uốn, kéo và tạo hình vừa phải.
[/TD]
[TD="width: 120"] Dùng làm dụng cụ gia dụng, thùng phi, đồ nội thất, công nghiệp ôtô, ống , thép lá dùng sơn mạ….
[/TD]
[TD="width: 37"] A366
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 85"] JIS G141
[/TD]
[TD="width: 114"] SPCC-(Thép lá cán nguội cứng)
[/TD]
[TD="width: 192"] Là loại thép lá đặc biệt cứng
[/TD]
[TD="width: 120"] Dùng trong ngành sản xuất ống, tấm lợp, thép lá dùng sơn và ,mạ….
[/TD]
[TD="width: 37"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 85"] JIS G141
[/TD]
[TD="width: 114"] SPCC- 2.4,8(1/2,1/4,1/8 cứng) thép lá chất lượng thương mại CQ
CQ
[/TD]
[TD="width: 192"] Độ phẳng của thép này được kiểm soát một cách nghiêm ngặt
[/TD]
[TD="width: 120"] Dùng làm thùng phi, tấm lợp, thép lá dùng sơn và mạ
[/TD]
[TD="width: 37"] A366
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 85"] JIS G141
[/TD]
[TD="width: 114"] SPCD(chất lượng dập sâu thông thường)
[/TD]
[TD="width: 192"] Đây là loại thép có tính dẻo cao và độ đồng nhất caohơn loại thép chất lượng thương mại
[/TD]
[TD="width: 120"] Dùng trong ngành sản xuất đồ gia dụng, đồ điện, công nghiệp ô tô
[/TD]
[TD="width: 37"] A619
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 85"] JIS G141
[/TD]
[TD="width: 114"] SPCE (chất lượng dập sâu đặc biệt)
[/TD]
[TD="width: 192"] Áp dụng trong quá trình gia công dập tạo hình phôi lá kim loại bằng cách sử dụng khuôn dập tạo hình , loại thép lá này có đặc điểm biến dạng dẻo rất cao dùng chế tạo hình phức tạp cuốn cong như các hình tách trà
[/TD]
[TD="width: 120"] Dùng trong ngành công nghiệp ô tô, sơn mạ, các ứng dụng tạo hình phức tạp….
[/TD]
[TD="width: 37"] A620
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD] [h=3]Thép lá cán nóng[/h] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD="width: 8%"]
[LIST][*]Thép lá thông dụng : [/LIST]
SPHC, CT3K, CT3C, SS400, Q235A,B,C ; Q345A,B,C ,....
+ Công dụng : dùng trong ngành sản xuất ống tròn, ống vuông ,hộp chữ nhật, xà gồ, cơ khí,chế tạo máy, nhà xưởng, công nghiệp, dân dụng…….
+ [B]Mác thép của Nga: 08K[/B] [B][B], 08YU, SPHC, CT3, CT3[/B][B]C,…theo tiêu chuẩn : GOST 3SP/PS 380-94.[/B][/B]
+ [B]Mác thép của Nhật : SS400,… theo tiêu chuẩn : JIS G3101.[/B]
+ [B]Mác thép của Trung Quốc : SS400, theo tiêu chuẩn : JIS G3101.[/B]
+ [B]Mác thép của Mỹ : A29, A36,… theo tiêu chuẩn : ATSM A36.[/B]
+ Độ dày : 1.2 mm, 1.4 mm,1.5 mm,1.8 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 2.8 mm, 3.0 mm
+ Chiều ngang : 1.000 mm, 1.200 mm, 1.219 mm, 1.250 mm
+ Chiều dài : 2.000 mm, 2.400 mm ,2.500 mm hoặc dạng cuộn.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TR]
[TD] [h=3]Thép tấm cán nóng[/h] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [TABLE]
[TR]
[TD="colspan: 2"]*[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [/TD]
[TD] .....
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"] Tên các loại thép tấm cán nóng
a/ Thép tấm thông dụng : CT3, CT3[B]π[/B]C , CT3K[B]π[/B] , SS400, SS450,.....
+ Công dụng : dùng trong ngành đóng tàu , thuyền, kết cấu nhà xưởng, bồn bể xăng dầu, cơ khí, xây dựng…
+ [B]Mác thép của Nga: CT3, CT3[/B][B]π[/B][B]C , CT3Kπ[/B] [B], CT3Cπ[/B][B]....theo tiêu chuẩn: GOST 3SP/PS 380-94[/B]
+ [B]Mác thép của Nhật : SS400, .....theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010[/B].
+ [B]Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D,….theo tiêu chuẩn : JIS G3101, GB221-79[/B]
+ [B]Mác thép của Mỹ : A570 G[/B][B]r[/B][B]A, A570 Gr[/B][B]D, …..theo tiêu chuẩn : ASTM A36,…[/B]
b/ Các loại thép tấm chuyên dùng cứng cường độ cao, chống mài mòn,....
Thép tấm Q345B, C45, 65[B]r[/B], SB410 , 15X , 20X,.....
+ Công dụng: dùng trong các ngành chế tạo máy , khuôn mẫu, ngành cơ khí, nồi hơi.
+ Quy cách chung của các loại tấm thép:
- Độ dày : 3mm, 4 mm,5 mm,6 mm,7 mm,8 mm,9 mm,10 mm,11 mm,12 mm,15 mm,16 mm, 18mm,20mm, 25 mm, 30 mm, 40mm ,50mm..…..,100 mm,300 mm.
- Chiều ngang : 750 mm,1.000 mm,1.250 mm,1.500 mm,1.800 mm,2.000 mm,2.400 mm,
- Chiếu dài : 6.000 mm,9.000 mm,12.000 mm.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


[/TD]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]