Mặc định, Joomla tự động cắt thẻ iframe và một số thành phần HTML khác do lý do bảo mật. Để nhúng video của các nhà cung cấp video nổi tiếng như YouTube, Vimeo, bạn phải tắt bộ lọc thẻ iframe. Bài này mình dùng mẫu ST Vela ở trang web joomla mobile template để hướng dẫn bạn làm điều đó.
Bước 1: Tắt chức năng lọc thẻ iframe.

Đăng nhập vào admin, chọn Extensions-> Plugins-> Editor – TinyMCE-> Prohibited Elements, xóa ,iframe( lưu ý là xóa cả dấu ‘,’ trước từ iframe).

Bước 2: Chọn video.
Nếu bạn muốn nhúng video ở trang youtube.com, mở video muốn nhúng, click vào bút Share, sau đó chọn tab Embed và copy code ở trong textbox.

Nếu bạn muốn nhúng video trên vimeo.com, mở video muốn nhúng, click vào button Share, một cửa sổ mới hiện ra, copy code ở dưới nhãn Embed

Bước 3: Nhúng video vào article.
Đăng nhập vào admin, tạo mới hoặc mở article bạn cần nhúng video, trong trình editor, click vào Toogle editor, dán code bạn vừa copy được ở bước trên vào vị trí bạn muốn

Ra ngoài front-end, bạn sẽ thấy bạn đã nhúng thành công video vào article