Hiện tại mình đang làm bảng khảo sát về mảng beer club để có thể đánh giá khả năng đầu tư. Mình có tham khảo qua [url="http://www.danhsachviet.vn/dia-diem/beer-club/quan-7-tp.-ho-chi-minh/c83l10"]beer club quận 7[/url] ở đây, có [url="http://www.danhsachviet.vn/dia-diem/chi-tiet/15320/snowman-beer-house"]snowman beer house[/url] và [url="http://www.danhsachviet.vn/dia-diem/chi-tiet/15344/hoang-trieu-entertainment"]hoàng triều beer club[/url], [url="http://www.danhsachviet.vn/dia-diem/chi-tiet/15292/clubhouse-saigon"]clubhouse D7[/url] là có thông tin chi tiết. Mọi người có thêm thông tin beer club nào nữa chia sẻ dùm mình nhé.