Dưới đây là một số xét nghiệm cần thiết:


may do duong huyet

Đo nồng độ glucoza trong máu lúc đói: Nếu cao hơn 126mg/dl trong 2 lần xét nghiệm. Khi nồng độ từ 100 và 126mg/dl thì coi là tiền tiểu đường, báo hiệu nguy cơ bị tiểu đường típ 2 với các biến chứng của bệnh.

may do duong huyet omron

Đánh giá sự dung nạp sau khi uống glucoza:
Nếu nồng độ glucoza sau khi uống 2 giờ vẫn cao hơn 200mg/dl thì chẩn đoán là bị bệnh tiểu đường típ 2.

may do huyet ap omron

Đo nồng độ glucoza sau khi đă ăn
: Nếu cao hơn 200mg/dl kèm các triệu chứng của bệnh (khát nhiều, đái nhiều và mỏi mệt) thì nghi ngờ bị bệnh tiểu đường.

>> Tổng quan về Bệnh tiểu đường

>> Các bài viết liên quan đến Bệnh tiểu đường