http://avatars.vn xin chia sẻ với các bạn cách thức mở hộp quà sự kiện trong game Avatar thành công, đã test nhé.

- Nguyên liệu yêu cầu: cà chua, và ngôi sao hy vọng.
- Điều kiện tham dự là: cà chua trên 15k (càng nhiều càng tốt), nshv chứa full rương chừa 1 ô trống, đất càng nhiều càng tốt.

Quy trình mở hộp quà sự kiện:

- Thời gian khoảng 6h30-7h hôm sau bắt đầu mở hộp sự kiện.
- Mở hết sau đó vào nông trại avatar để thu hoạch nhé các bạn (thu từng ô, rương n ô trống thì thu hoạch là n-1 ngôi sao hi vọng, nhớ đếm vừa đủ thì thôi) rồi ra đợi hộp quà, tiếp tục mở (48 ô đất trung bình mở thêm đc 2,5 lần nữa đối với rương 15 ô trống), mở đến khi nào hết nshv thì thôi. Trung bình lần thứ 2 mở hộp quà là được 1 viên (không tính lần mở hộp quà của ngày hôm trước).

Lưu ý:

- Cách mở hộp quà: mở từ từ (tuyệt đối cấm dùng auto click), mở từ hộp quà cuối trở lên.
- Mở hộp quà trong nông trại avatar thì đứng sát mép phải nhé.
- Mỗi ngày game thủ chỉ làm được 1 lần. Không thể làm lần thứ 2 được. Hy vọng game thủ khác kiên nhẫn.