TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY (CAD/CAM)
[B]HỆ THỐNG CAD CHUYÊN DÙNG CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP MAY MẶC:[/B]
[B]*[/B]
[B]1. Chương trình Hệ Thống MODASOFT[/B]
Học phí: 2.900.000 đ/ khoá học 2 tháng/ modul
*
[IMG]http://truongquocthao.com/Uploads/baiviet/MODASOFT.jpg[/IMG]

*

[B]2. Chương trình Hệ Thống Gerber[/B]
Học phí : 2.900.000 đ/ khoá học 2 tháng / modul
*
[IMG]http://truongquocthao.com/Uploads/baiviet/Gerber.jpg[/IMG]
*

[B]3. Chương trình Hệ Thống Lectra[/B]
Học phí: 2.900.000 đ/ khoá học 2 tháng/ modul*
*
[IMG]http://truongquocthao.com/Uploads/baiviet/Lectra.jpg[/IMG]

*

[B]4. Chương Trình Hệ Thống Gemini[/B]
Học phí: 2.900.000 đ/ khoá học 2 tháng/ modul*
*
*[IMG]http://truongquocthao.com/Uploads/baiviet/Gemini.jpg[/IMG]
*
* [B]MODUL 1: THIẾT KẾ NHẢY SIZE VI TÍNH[/B]
1/ THIẾT KẾ RẬP – DỰNG HÌNH (PATTERN DESIGN)
2/ NHẢY SIZE (GRADING)
3/ KIỂM TRA RẬP
4/ CHỈNH SỬA RẬP
5/ CÁC DẠNG NOTCH, PLEATS, DARTS, FULLNESS, ...
*
*
[B]MODUL 2: SƠ ĐỒ VI TÍNH[/B]
1/ NHẬP MẪU SỐ HÓA (DIGITIZER) MẪU RỜI & MẪU LỒNG
2/ LẬP TÁC NGHIỆP & XỬ LÝ TÁC NGHIỆP
3/ GIÁC SƠ ĐỒ (MARKER): SƠ ĐỒ CỤM, SƠ ĐỒ SỌC, SƠ ĐỒ GHÉP,…
4/ SAVE – XUẤT – NHẬP DỮ LIỆU
5/ PRINT – VẼ MẪU RẬP, VẼ SƠ ĐỒ, ….[B]Thời gian học:[/B]
Một Modul 2 tháng (Sáng, Chiều, Tối)
Tự chọn vào các ngày 2-4-6 và 3-5-7 hoặc ngày Chủ Nhật.

SAU KHI HOÀN TẤT MODUL 1 & MODUL 2
THI CUỐI KHÓA – CẤP CHỨNG CHỈ THIẾT KẾ NHẢY SIZE SƠ ĐỒ VI TÍNH CÓ GIÁ TRỊ TOÀN QUỐC*
*
*
[TABLE]
[TR]
[TD="class: xl24, width: 499"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fthiet-ke-thoi-trang.html"]Thiết kế thời trang[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Ftin-hoc-ung-dung-nganh-may-cadcam.html"]Tin học ứng dụng ngành may[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fthiet-ke-do-hoa-ve-mau-vi-tinh.html"]Thiết kế đồ họa vẽ mẫu vi tính[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fthiet-ke-rap-cong-nghe-may.html"]Thiết kế rập công nghệ may[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fthiet-ke-rap-thoi-trang-cong-nghiep.html"]Thiết kế rập thời trang công nghiệp[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fdao-tao-can-bo-quan-ly-don-hang-merchandiser.html"]Đào tạo cán bộ quản lý đơn hàng merchandiser[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fky-thuat-chuyen--chuyen-truong--to-truong.html"]Kỹ thuật chuyền , chuyền trưởng , tổ trưởng[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fchuong-trinh-quan-ly-chat-luong-qa-nganh-may.html"]Chương trình quản lý chất lượng QA ngành may[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fanh-ngu-chuyen-nganh-may.html"]Anh ngữ chuyên ngành may[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fky-thuat-bao-tri-may-may-cong-nghiep.html"]Kĩ thuật bảo trì máy may công nghiệp[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fkhoa-hoc-cat-may-can-ban.html"]Khóa học cắt may căn bản[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fcat-may-nang-cao-chuyen-sau-do-kieu.html"]Cắt may nâng cao chuyên sâu đồ kiểu[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fcat-may-dam-thoi-trang.html"]Cắt may đầm thời trang[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fky-thuat-cat-may-cong-nghiep.html"]Kĩ thuật cắt máy công nghiệp[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongquocthao.com%2Findex.html"]Trường Quốc Thảo[/URL]
Mọi chi tiết liên hệ Phòng Ghi Danh:
TRƯỜNG QUỐC THẢO ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MAY VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG
Địa chỉ: 391 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
Điện thoại: 08.22113191 - 08.22412481
[url]www.truongquocthao.com[/url] - [url]www.hocviensaigon.com[/url]
[B]*[/B]
[B]TVD/TQT/26/3/13[/B]
*
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

*
*

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]