Chương trình cho vay ưu đãi đối với cá nhân và doanh nghiệp
* CÁ NHÂN
*** + Cho vay kinh doanh,tiêu dùng lãi suất 12%/ năm
** + Gói cho vay mua,sữa chửa nhà thời hạn lên tới 15 năm,lãi suất 9.9%/năm
** + cho vay mua xe thế chấp bằng xe
Thủ tục
*** +CM,HK,giấy phép kinh doanh
*** + Chứng minh thu nhập ( sao kê lương,hợp đồng lao động,xác nhận kinh doanh..)
*** + sổ hồng,sổ đỏ
*DOANH NGHIỆP
** + Cho vay kinh doanh 13.5-14%/năm
** + Cho vay tài trợ xuất nhập khẩu VND 13.5-14%/năm
***************************************************** USD 6.5-6.7%/năm
Thủ tục
** + giây phép kinh doanh,đăng ký MST
** + báo cáo tài chính,báo cáo thuế,tờ khai VAT,hợp đồng mua hàng,hợp đồng bán hàng**
** + Sổ hồng,sổ đỏ
Moi chi tiết về khoản vay xin vui lòng liên hệ Mr Thắng 0909.308.352 (24/24)

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]