Hiện tại mình đang làm bảng khảo sát về mảng beer club để có thể đánh giá khả năng đầu tư. Mình có tham khảo qua beer club quận 7 ở đây, có snowman beer househoàng triều beer club, clubhouse D7 là có thông tin chi tiết. Mọi người có thêm thông tin beer club nào nữa chia sẻ dùm mình nhé.