TT Athena khai giảng lớp email maketỉng( khai giảng hàng tháng)
Thời gian học: 18h - 21h
học phí: 250 000đ
Địa điểm đăng ký: 2bis đinh tiên hoàng p.đakao q1 or 92 nguyễn đình chiểu p.đakao q1

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]