-*
[B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.kiengiangtec.edu.vn%2FCategories.aspx%3Fid%3D20110828"]Thông báo mở lớp học, bồi dưỡng luyện thi Anh văn, Tin học trình độ A,B và Tổ chức thi chứng chỉ Quốc gia Anh văn, Tin học năm 2012[/URL][/B]
[TABLE]
[TR]
[TD]
Luyện thi và tổ chức thi cấp chứng chỉ Quốc gia Tiếng Anh, Tin học* trình độ A, B năm 2012
[B]I./ Đối tượng:[/B]
- Sinh viên cần bổ sung chứng chỉ để tốt nghiệp.
- Người đi làm cần bổ sung hồ sơ.
- ..............................
[B]II/.*Tổ chức thi chứng chỉ Quốc gia Anh văn & Tin học :[/B]
1.******[B]Ngày thi[/B]:*[B]Vào chủ nhật cuối mỗi tháng[/B]
3.******[B]Hội đồng thi[/B]:*Tại các trường Đại học Công Lập trong thành phố HCM.
**[B]III/.*Các lớp bồi dưỡng luyện thi tháng 04, 05 và 06 /2013:[/B]
1.******[B]Luyện thi Anh văn cấp tốc[/B]
2.******[B]Luyện thi Tin học cấp tốc[/B]
3.******[B]Đăng ký[/B]: vào đầu mỗi tháng.
. 4 * **[B]Thời gian thi của khóa học :*[/B]dự kiến vào chủ nhật cuối của mỗi tháng.
@ Sĩ số lớp giới hạn, đề thi sát với thực tế, giảng viên nhiều kinh nghiệm,*[B][I]tỷ lệ đậu rất cao 99%.[/I][/B]
Ø*[B]Chi tiết xin liên hệ:*[/B]0963.714.524 - Ms.Ngân
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[B]Đặc biệt: Chiêu sinh khóa luyện thi siêu tốc-1 tuần – 5 buổi – 90 phút/ buổi - Tỷ lệ đậu cao- Tiết kiệm thời gian.[/B]
[B]*[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]