DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
CUNG CẤP HỆ THỒNG CAD/CAM NGÀNG MAY
*
[IMG]http://truongquocthao.com/Uploads/baiviet/mayinsodoAlgotex.jpg[/IMG]
[IMG]http://truongquocthao.com/Uploads/baiviet/may-cat-rap.jpg[/IMG]

* Các dịch vụ thực hiện:
1. Nhận nhập mẫu vi tính
*
2. Nhảy size vi tính các loại sản phẩm
*
3. Ra rập các loại sản phẩm
*
4. In sơ đồ: 9000đ/m (khổ 1m60)
*
5. Tính định mức sản phẩm (miễn phí)
*
6.*In vẽ rập và in vẽ sơ đồ*
*
7. Cung cấp hệ thống Cad/Cam Modasoft ngành may
*
8. Đào tạo chuyển giao công nghệ (miễn phí)
*
* Tất cả sơ đồ in đều dùng*giấy ngoại nhập 100%, chịu nước, có độ dai cao.
*
* TRƯỜNG QUỐC THẢO*cung cấp đến quí doanh nghiệp các dịch vụ hỗ trợ và thực hiện hệ thống Cad/Cam ngành may mặc kỹ thuật cao
[IMG]http://truongquocthao.com/Uploads/baiviet/hoithaomodasoft2.jpg[/IMG]
*
[TABLE]
[TR]
[TD="class: xl24, width: 499"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fthiet-ke-thoi-trang.html"]Thiết kế thời trang[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Ftin-hoc-ung-dung-nganh-may-cadcam.html"]Tin học ứng dụng ngành may[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fthiet-ke-do-hoa-ve-mau-vi-tinh.html"]Thiết kế đồ họa vẽ mẫu vi tính[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fthiet-ke-rap-cong-nghe-may.html"]Thiết kế rập công nghệ may[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fthiet-ke-rap-thoi-trang-cong-nghiep.html"]Thiết kế rập thời trang công nghiệp[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fdao-tao-can-bo-quan-ly-don-hang-merchandiser.html"]Đào tạo cán bộ quản lý đơn hàng merchandiser[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fky-thuat-chuyen--chuyen-truong--to-truong.html"]Kỹ thuật chuyền , chuyền trưởng , tổ trưởng[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fchuong-trinh-quan-ly-chat-luong-qa-nganh-may.html"]Chương trình quản lý chất lượng QA ngành may[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fanh-ngu-chuyen-nganh-may.html"]Anh ngữ chuyên ngành may[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fky-thuat-bao-tri-may-may-cong-nghiep.html"]Kĩ thuật bảo trì máy may công nghiệp[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fkhoa-hoc-cat-may-can-ban.html"]Khóa học cắt may căn bản[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fcat-may-nang-cao-chuyen-sau-do-kieu.html"]Cắt may nâng cao chuyên sâu đồ kiểu[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fcat-may-dam-thoi-trang.html"]Cắt may đầm thời trang[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.truongquocthao.com%2Fky-thuat-cat-may-cong-nghiep.html"]Kĩ thuật cắt máy công nghiệp[/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongquocthao.com%2Findex.html"]Trường Quốc Thảo[/URL][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
*
Mọi chi tiết liên hệ Phòng Ghi Danh:
TRƯỜNG QUỐC THẢO ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MAY VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG
Địa chỉ: 391 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
Điện thoại: 08.22113191 - 08.22412481
[url]www.truongquocthao.com[/url] - [url]www.hocviensaigon.com[/url]
[B]*[/B]
[B]TVD/TQT/26/3/13[/B]
*[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]