Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình là phương pháp phân tích nghiên cứu và đánh giá mức độ hiệu quả mà dự án đó mang lại khi đưa vào sử dụng thực tế.

Đây là công tác đóng vai trò rất quan trọng để đảm bảo một dự án xây dựng được thực hiện một cách đúng đắn và hiệu quả thông qua các phương pháp phân tích, tham tra thiet ke và đánh giá chất lượng.


Một dự án được thực hiện và phát triển dù có chuẩn bị kỹ càng đến đâu thì cũng còn tồn tại những sai sót khiếm khuyết trong quá trình tư vấn đề xuất và thành lập dự án. Chính vì vậy công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình đóng vai trò tiên quyết và rất quan trọng nhằm đảo tính khả thi và hiệu quả cho dự án đầu tư.

Lợi ích của công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Xem xét và đánh giá tổng thể từng nội dung trong dự án: Kế hoạch công tác tổ chức, đảm bảo tính pháp lý của hồ sơ dự án, phù hợp với luật xây dựng Việt Nam.

- Đánh giá mức độ hiệu quả và lợi ích kinh tế mà dự án xây dựng mang lại.

- Phân tích các khiếm khuyết sai sót trong dự án xây dựng và tư vấn các phương án xây dựng dự án hiệu quả nhất cho chủ đầu tư lựa chọn một phương án đầu tư mang lại chất lượng và kết quả tốt nhất.

- Giúp những đơn vị tài trợ thực hiện dự án có cái nhìn tổng thể và quyết định chính xác có nên tài trợ thực hiện dự án hay không.

- Xác định rõ tư cách pháp nhân của các bên tham gia đầu tư vào dự án.