MICH (viết tắt của Modular Integrated Communications Helmet), là mũ bảo hiểm được sử dụng bởi quân đội Hoa Kỳ. Mich được phát triển bởi US Army Soldier Systems Center.

MICH đã thay thế cho các loại PASGT M88 trong lực lượng Hoa Kỳ, đến giờ MICH sử dụng phổ biến trong các đơn vị, các lực lượng thực thi pháp luật (như SWAT), các công ty bảo vệ tư nhân ( như BLACK WATER)

Mich 2002 có vành ở 2 tai ngắn, kiểu dáng khá giống mich 2000 và mich 2001

Giá 900 (đã option Ring mount)