Thay đổi các tập tin lõi của Joomla là cần thiết, nhưng có một cách đúng và một cách sai để làm điều này:
Cách sai là chỉnh sửa trực tiếp các tập tin của Joomla, nếu làm như vậy, bạn sẽ mất tất cả các thay đổi khi update Joomla

Cách đúng là sử dụng override. Trong bài này joomla mobile template sẽ cho bạn thấy những gì ghi đè, và làm thế nào có thể sử dụng chúng để chỉnh sửa một cách an toàn cho các component, module
Giới thiệu về Override: Override là một file hoặc database được load lên thay cho file lõi gốc của Joomla. Các file override được đặt trong folder html tại folder template bạn sử dụng
Tôi lấy ví dụ: tôi sẽ bỏ nút Remember Me ở Module Login Form.

Mở folder mod_login tại đường dẫn: yoursite/modules/mod_login bạn sẽ thấy thư mục tmp, nếu không có thư mục này, thì module của bạn không hỗ trợ override. Bên trong folder tmp, tìm file layout của module, trong những module đơn giản thường là file default.php, hãy copy file này.
Tiếp theo mở folder html tại đường dẫn: yoursite/templates/your-template/html. Trong đó your-template là template mà bạn đang sử dụng. Tại folder html, tạo một thư mục mới có tên giống với thư mục gốc của module, ở đây sẽ là mod_login. Paste file default.php bạn vừa copy vào thư mục mod_login.
Bây giờ bạn sẽ chỉnh sửa file default.php này theo ý bạn. Để bỏ nút Remember Me, Bạn bỏ dòng code từ dòng 86 tới dòng 90( tôi dùng Joomla 3.4.1). Và ta đã có kết quả như mong muốn.

Việc override với component cũng tương tự như thế, bạn chỉ cần copy file layout, tạo một cây thư mục giống với cây thư mục gốc vào thư mục html của template, rồi chỉnh sửa file layout theo ý mình.