Bạn đang tìm kiếm một module contact cho trang web joomla của bạn? ST Contact sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn, Khi sử dụng module ST Contact bạn có thể tự tạo các thành phần: Button, CAPTCHA, Email, Google Map, Text Area, Text Field, Upload File, URL…. theo ý của bạn, hoàn toàn tự bạn làm trên giao diện graphic, không phải thêm dòng code nào.


Bạn có thể sắp xếp các thành phần bằng cách kéo thả, dễ dàng để cấu hình nội dung mail theo ý định của bạn. ST Contact sẽ giúp bạn tạo ra một contact module như bạn muốn.

Link đến sản phẩm: joomla contact form module